صدها تروریست خود را تسلیم ارتش سوریه کردند

تروریست ها

تهران- ایرنا- همزمان با پیروزی های نظامی ارتش سوریه در مناطق مختلف این کشور ، صدها تروریست با ابراز پشیمانی و ندامت ، خود را تسلیم نیروهای دولتی کردند.

به گزارش شبکه ی تلویزیونی ˈفرانس 24ˈ، از چند ماه پیش تاکنون صدها نفر از شورشیان مخالف حکومت بشار اسد رییس جمهور سوریه توبه و خود را تسلیم نیروهای دولتی کردند.

دولت سوریه همواره اعلام کرده است که از بازگشت این افراد استقبال می کند.

مدرسه ی ˈاندُلسˈ شهر حمص که نیروهای ارتش سوریه کنترل آن را در اختیار دارند ، به مکانی برای استقرار شورشیان تسلیم شده درآمده است.

شورشیان مخالف حکومت بشار اسد که اکنون خود را تسلیم نیروهای دولتی کرده اند، بیم آن دارند که پس از خروج از این بازداشتگاه موقت، با تصفیه حساب گروه های شورشی مواجه شوند.

مترجمام**9041**5981
کد N291039