دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در گلستان افتتاح می‌شود

سیاست خارجی

در سفر استاندار گلستان همراه با وزیر امور خارجه به ترکمنستان، درخواستی از سوی استاندار مبنی بر افتتاح دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در گلستان مطرح شد و وزیر دستوری مبنی بر بازدید از امکانات استان گلستان برای افتتاح این دفتر صادر کرد.

مسئول امور نمایندگی های داخل کشور وزارت خارجه در بازدیدی یک روزه از استان گلستان، از افتتاح دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در گلستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، در پی درخواست استاندار گلستان و پیگیری های مداوم وی و نمایندگان مجلس در خصوص افتتاح دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان گلستان، این دفتر نمایندگی به زودی در استان گلستان و پس از انجام مراحل مقدماتی افتتاح می‌شود.

عباس رنجبر، مسئول امور نمایندگی‌های داخل کشور وزارت خارجه گفت: در سفر استاندار گلستان همراه با وزیر امور خارجه در ترکمنستان، درخواستی از سوی استاندار مبنی بر افتتاح دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در گلستان مطرح شد و وزیر دستوری مبنی بر بازدید از امکانات استان گلستان برای افتتاح این دفتر صادر کرد.

وی افزود: همراه با استاندار از مکان‌هایی که برای این دفتر نمایندگی در نظر گرفته شده بود بازدیدی داشتیم و مقررشد، امکاناتی که برای افتتاح این دفتر در استان لازم است مهیا شود و دفتر نمایندگی به زودی پس از مهیا شدن امکانات افتتاح شود.

مسئول امور نمایندگی های داخل کشور وزارت خارجه کشور، تصریح کرد: این دفتر در استان به مثابه یک وزارت امور خارجه کوچک است که برای بسط ارتباطات با کشورهای همجوار و نیز رفاه حال شهروندان گلستانی و مسافران خارجی راه اندازی می شود و با افتتاح آن سرفصلی نو را در روابط بین الملل استان گلستان و کشورهای همجوار رقم خواهد زد، که می‌تواند سبب شناسایی عمق توانمندی ‌این استان در حوزه‌های مختلف باشد.

کد N290939