رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا:

آمریکا در پی رابطه مستقیم با ایران است/ کنگره در پی تحریم بر خلاف میل اوباما نیست