انجمن دفاع از قربانیان تروریسم:

بوکو حرام به دنبال تحمیل خواسته های خود از طریق گروگانگیری است

بوکوحرام,ترور

تهران - ایرنا - انجمن دفاع از قربانیان تروریسم با محکوم کردن اقدام گروه تروریستی بوکوحرام در ربایش دختران دانش آموز تاکید کرد: این گروه به دنبال تحمیل خواسته های خود از طریق گروگانگیری و تروریسم است.

به گزارش ایرنا، انجمن دفاع از قربانیان تروریسم در بیانیه ای که روز دوشنبه منتشر شد، آورده است: چند هفته از ربوده شدن نزدیک به سیصد دختر دانش آموز از سوی گروه بوکوحرام می گذرد؛ اعضای این گروه به رهبری «ابوبکر شیکاو»، مدعی اند در صدد پیاده سازی احکام اسلام هستند و لذا این دختران را ربوده اند تا از فعل حرامی به نام آموزش، دورشان سازند.

خانواده های این دختران به شدت نگران سرنوشت آنها هستند. رهبر بوکوحرام ابتدا اعلام کرده بود این دختران را به دستور خدا و به عنوان برده می فروشد اما چند روز بعد نظرش عوض شد و با انتشار تصاویری از دختران که ادعا می می کرد مسلمانشان کرده، اعلام کرد حاضر است در قبال آزادی اعضای دستگیر شده اش آنها را آزاد کند.

آدم ربایی بوکوحرام واکنش های جهانی زیادی به دنبال داشت؛ روز گذشته کشورهای اروپایی و آفریقایی بر ضرورت مبارزه با بوکوحرام تاکید کردند. دولت آمریکا نیز موافقت خود را با مبارزه با بوکوحرام اعلام کرد.

بوکوحرام بر اساس آمار گروه بحران بین المللی در مدت پنج سال فعالیت خود حدود شش هزار نفر را به قتل رسانده است. مشی تروریستی و خشونت طلبانه بوکوحرام بیش از هر چیزی بر نگرانی خانواده های ربوده شده گان افزوده است؛ آنها هر چند با اعلام حمایت جهانی از آزادی دخترانشان دلگرم شده اند اما با گذشت هر روز از این حادثه بر دلنگرانی شان افزوده می شود.

بوکوحرام عملا به دنبال تحمیل خواسته های خود از طریق گروگان گیری، تروریسم، قتل و خشونت افراد بی گناه هستند. آنها می خواهند خواسته های انحرافی و غیر انسانیشان از دین را با سوء استفاده از غیر نظامیان بی گناه محقق کنند.

مقابله با چنین وضعیتی نیازمند همکاری جهانی است. انجمن دفاع از خانواده های قربانی ترور در این راستا ضمن محکوم کردن اقدام تروریستی بوکوحرام و همدردی با خانواده های ربوده شدگان، خواستار همکاری و حمایت جهانی از آزادی دختران دانش آموزی است که به گروگان گرفته شده اند.

سیام**2025 ** 1418
کد N289863