استاندار حمص:

تلاش برای توافق با گروههای مسلح در تمام مناطق حمص/پیامدهای مهم توافق احتمالی در منطقه الوعر

آفریقا و خاورمیانه

استاندار حمص در اظهاراتی تاکید کرد: نتایج توافق الوعر میان دولت سوریه و گروههای مسلح از توافقی که اخیرا در منطقه قدیمی حمص انجام شد، مهمتر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، "طلال البرازی" استاندار حمص در گفتگو با روزنامه سوری الوطن اظهار داشت: تلاشها برای برقراری آشتی در تمام مناطق حمص که گروههای مسلح حضور دارند، آغاز شده است.

وی با اشاره به رایزنیها میان دولت سوریه و گروههای مسلح در مناطق الوعر، تیر معله، الدار الکبیره و تلبیسه در حومه شمالی حمص، افزود: ما امیدوار هستیم که به زودی به نتایج مثبتی در این زمینه برسیم.

وی با تایید دیدگاه ناظران سیاسی که معتقدند توافق احتمالی در منطقه الوعر نتایج مهمتر و بزرگتری از توافق در منطقه قدیمی حمص دارد، افزود: این دیدگاه کاملا درست است چون در منطقه الوعر بیش از 300 هزار نفر زندگی می کنند.

استاندار حمص همچنین از وجود 25 موسسه دولتی و خدماتی و 13 مدرسه در منطقه الوعر در حومه شمالی دمشق خبر داد.

منابع سوری اخیرا از سفر "علی حیدر" وزیر آشتی ملی سوریه به برخی نقاط پرتنش سوریه برای بررسی توافق با گروههای مسلح خبر داده بودند.