پوتین: روابط روسیه و چین الگو برای قدرتهای جهان است/ ابراز خوشبینی مسکو درباره افزایش حجم مبادلات بازرگانی با پکن