تشکل ابتکار عمل ملی کردهای سوریه از برگزاری انتخابات حمایت کرد

ابتکار عمل ملی کردها,قامشلی

تهران - ایرنا - تشکل ˈابتکار عمل ملی کردهای سوریهˈ با انجام یک گردهمایی، از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور حمایت کرد.

شبکه ˈالمیادینˈ روز دوشنبه اعلام کرد: یک تشکل کردهای سوریه با نام ابتکار عمل ملی کردهای سوریه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور حمایت کرد.

این تشکل کردی، گردهمایی مردمی را در شهر ˈقامشلیˈ در شمال شرقی سوریه برگزار کرد که عده زیادی از فعالان کرد و گروه های سیاسی و مردمی در آن شرکت داشتند.

کردهای سوریه با برگزاری این گردهمایی نشان دادند، مایلند حضور کردها در همه عرصه های سیاسی و اجتماعی در این کشور آشکار و علنی باشد و قومیت کرد هم از صحنه انتخابات ریاست جمهوری دور نباشد.

در این گردهمایی، تشکل ابتکار عمل ملی کردهای سوریه ضمن تایید کامل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور، از حمایت از ˈبشار اسدˈ رییس جمهوری کنونی و یکی از سه نامزد انتخابات ریاست جمهوری سوریه غافل نبود. فعالان کرد در این گردهمایی بر لزوم ایجاد تغییرات در سوریه و ورود این کشور به مرحله جدیدی از حیات سیاسی و اجتماعی، تاکید کردند.

ˈعمر اوسیˈ رییس تشکل ابتکار عمل ملی کردهای سوریه اعلام کرد که 80 درصد کردهای این کشور وابسته به احزاب سیاسی نیستند و نظر عمومی کردهای سوریه حمایت از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است، به خصوص که این اولین انتخابات با چند نامزد است.

شرکت کنندگان در نشست قامشلی گفتند که دست آوردهای اخیر کردهای سوریه از جمله ایجاد بخش زبان کردی در دانشگاه ها و وعده های دولت برای باز کردن فضای سیاسی در برابر کردها، موجب شده احزاب کرد دارای وزنه سیاسی در منطقه شرقی سوریه، از هواداران خود بخواهند مشارکت گسترده ای در انتخابات داشته باشند.

ناظران معتقدند که کردهای سوریه اکنون در برابر وظیفه اثبات هویت سوری خود و حضور در صحنه داخلی کشورشان هستند تا همزیستی واقعی بین آنان و سایر اقشار تشکیل دهنده ملت سوریه برقرار شود. کردها هم اکنون درگیر نزاع با افراد مسلح در منطقه کردنشین سوریه هستند. در این نبرد بهترین و آسان ترین راه پیش روی کردها، همراهی با دمشق است ، زیرا حقوق و هویت کردی و سوری آنان را تضمین می کند.

انتخابات ریاست جمهوری سوریه 13 خرداد برگزار می شود.

خاورم 1491**1651
کد N289711