اظهارات پوتین در مورد اقدامات نژادپرستانه در اوکراین

اوکراین, نیروهای نژادپرست

مسکو- ایرنا- ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه اعلام کرد: نیروهای نژادپرست در اوکراین علیه مردم این کشور ترور راه انداخته اند و شمار زیادی را به قتل رسانده اند.

به گزارش ایرنا به نقل از ایتارتاس، پوتین روز دوشنبه گفت: نیروهای نژادپرست اوکراین علیه شهروندان غیرنظامی این کشور به اعمال تروریستی متوسل شده اند و این مساله یک بار دیگر ضرورت جلوگیری از بازنگری در نتایج جنگ دوم جهانی را نشان می دهد.

وی خاطرنشان کرد: روسیه بازنگری و تجدیدنظر در نتایج جنگ دوم جهانی را غیرمجاز و غیرقابل قبول می داند.

رییس جمهوری روسیه با بیان این که عواقب این اقدام بسیار خطرناک است، افزود: نمونه آن وضعیت کشور اوکراین است که نیروهای نژادپرست و طرفدار ایده نئونازی علیه ساکنان این کشور جنگ و ترور راه انداخته اند.

وی اضافه کرد : بدیهی است که با جعل واقعیت های تاریخی و قهرمان سازی سران نژادپرستان آلمان نازی و همدستان آنها و سیاه نمایی قهرمانان آزادی مقابله خواهیم کرد.

رییس جمهوری روسیه گفت : غالبا با تلاش برای بازنگری در رویدادهای تاریخی مواجه می شویم.

روسیه بارها نیروهای سیاسی ملی گرای اوکراینی همچون جنبش جناح راست و حزب آزادی را به نژادپرستی و تلاش برای سرکوبی روس تبارهای ساکن این کشور متهم کرده است.

مقام های روس، سران اوکراین را هم به همدستی با این گروه ها و استفاده از شیوه های نژادپرستی علیه روس های ساکن مناطق جنوب و شرق این کشور و سرکوبی و قلع و قمع حرکت های آزادیخواهانه آنها متهم کرده و از جامعه جهانی خواستار مقابله با این مساله شده اند.

اروپام/2242**۵۱۸ ** 1064
کد N289359