حزب چپ تندرو یونان در انتخابات محلی و شهرداری ها پیشتاز است

انتخابات,خبرگزاری فرانسه

تهران - ایرنا - حزب چپ تندرو ˈ سیرریزاˈ یونان در انتخابات محلی و شهرداری های این کشور که دیروز (یکشنبه) برگزار شد، تا این مرحله از شمارش آرا پیشتاز است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیروزی حزب ˈسیرریزاˈ در مرحله اول انتخابات محلی و شهرداری های یونان قابل پیش بینی نبود.

این حزب موفق شد در شهر آتن و حومه پایتخت یونان از ائتلاف حاکم ˈ راست سوسیالیست ˈ بیشترین آرا را بدست آورد.

هر چند باید در انتظار شمارش آرای کل حوزه های انتخابیه بود ولی از آنجا که آتن و منطقه ˈ آتیک ˈ بیش از 30 درصد آرا را به خود اختصاص می دهد، پیشتازی حزب چپ تندرو ˈسیرریزاˈ در پایتخت بخت پیروزی این حزب را افزایش می دهد.

بیش از 9 میلیون و 800 هزار نفر واجد شرایط انتخابات بودند و انتخاب شوندگان به مدت 5 سال نمایندگی محلی و شهرداری ها را برعهده خواهند داشت.

مترجمام**1502** 1597
کد N288999