رئیس قوه قضاییه در دیدار با اعضای شورای عالی سازمان نظام پزشكی:

نباید القا شود كه پزشكان به دنبال ایجاد حاشیه امن برای خود هستند

سیاست داخلی

به نظر می‌رسد كه متولیان امر به وظایف خود در بحث پژوهش به خوبی عمل نكرده‌اند و در مجموع باید گفت جامعه فرهیخته و دانشگاهی و حوزوی به حمایت قوی‌تری نیاز دارد.

آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه بر تقویت جنبه‌های اخلاقی و ایمانی در رابطه میان پزشكان و بیماران تأكید كرد و گفت: با توجه به حساسیت حرفه پزشكی در كنار تقویت نگاه اخلاقی و ایمانی در روند معاینه و معالجه پزشكی، باید حمایت‌ها از پزشكان در قانون مشخص و مصرح باشد.

به گزارش ایلنا، آیت الله آملی لاریجانی در دیدار رئیس و اعضای شورای عالی سازمان نظام پزشكی خدمت به بیماران در جامعه پزشكی را «نوعی عبادت» و موجب رشد و تعالی دانست و گفت: جامعه پزشكی ما جامعه متدینی است و بر این اساس توجه به ابعاد ایمانی در رابطه میان پزشك و بیمار باید در بستر یك جامعه اسلامی تقویت شود.

رئیس قوه قضاییه «تعامل با بیمار به عنوان یك انسان» را ملاك حرفه پزشكی در یك جامعه اسلامی و مبنای تفاوت آن با حرفه پزشكی در برخی جوامع غربی توصیف كرد و افزود: برخی اندیشمندان غربی اذعان كرده‌اند كه گاهی درغرب نگاه به بیمار به مثابه نگاه به یك انسان نیست و تنها حرفه پزشكی و مناسبات فیزیكی و تخصصی آن مورد توجه است اما در یك جامعه اسلامی رسیدگی به بیماران با یك نگاه اخلاقی و ایمانی است.

آیت الله آملی لاریجانی خواستار ترویج اخلاق پزشكی مناسب با یك جامعه ایمانی از سوی سازمان نظام پزشكی شد و تأكید كرد: البته در كنار توجه به نگاه انسانی و اخلاقی باید نگاه ویژه و عمیق‌تری به بحث پژوهش‌های پزشكی صورت گیرد.

رئیس قوه قضاییه همچنین خواستار تقویت و توجه به تحقیق و پژوهش‌های پزشكی و پرهیز از نگاه آماری به پژوهش شد و گفت: به نظر می‌رسد كه متولیان امر به وظایف خود در بحث پژوهش به خوبی عمل نكرده‌اند و در مجموع باید گفت جامعه فرهیخته و دانشگاهی و حوزوی به حمایت قوی‌تری نیاز دارد.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: قوه قضاییه در عین حمایت از مشاغل و حرفه‌های حساس و پرخطری مانند پزشكی چنانكه در بخشنامه اخیر هم مشاهده می‌شود اما معتقد است كه نباید به مردم طوری القا شود كه پزشكان به دنبال ایجاد حاشیه امن برای خود هستند.

رئیس قوه قضاییه همچنین خواستار تلاش و حضور بیشتر سازمان نظام پزشكی در حل و فصل اختلافات و دعاوی صنفی مربوط به این حرفه شد تا این اختلافات جنبه قضایی پیدا نكند.

در این دیدار رئیس سازمان نظام پزشكی در سخنانی از حمایت‌های قوه قضاییه از جامعه پزشكی تقدیر كرد.

کد N288779