در دیدار امیرعبداللهیان؛

مقام وزارت خارجه فرانسه جریانهای تروریستی در سوریه را خطری برای اروپا برشمرد

سیاست خارجی

ژان فرانسوا ژیرو مدیرکل خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت امور خارجه فرانسه در دیدار با حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان پیرامون موضوعات منطقه ای گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان در این دیدار با تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات منطقه ، ثبات درلبنان و شکل گیری توافق داخلی برای تعیین رئیس جمهور در موعد مقرر، روند برگزاری انتخابات در سوریه به عنوان یک تصمیم داخلی و مبتنی بر قانون اساسی این کشور، تأکید به تفاهم و وحدت داخلی در عراق را بعنوان رویکرد سیاست خارجی کشورمان عنوان کرد.

امیر عبداللهیان داشتن نگاه واقع گرایانه به مسائل منطقه و پرهیز از سیاست دو گانه نسبت به موضوعات مختلف منطقه ای را مورد تاکید قرار داد.

وی با اشاره به گسترش خطر افراط گرایی و تروریسم درمنطقه ، نسبت به پیامدهای خطرناک این پدیده در منطقه و جهان هشدار داد.

فـرانسوا ژیرو نیز بـا اشاره به گفتگوهای مفید بین دو کشور در خصوص مسائل منطقه ، استمرار این گفتگوها را ضروری دانست.

وی با اشاره به اهمیت ثبات و امنیت در منطقه بویژه لبنان ، موضع پاریس و تهران را در این رابطه همسو دانست. ژیرو جریانهای تروریستی در سوریه را خطری برای فرانسه و اروپا برشمرد و تاکید کرد که جلوی آن را باید گرفت.

وی طرح چهار ماده ای جمهوری اسلامی ایران را مفید و کمک کننده به حل بحران سوریه دانست.

دو طرف در این دیدار ضمن تاکید مجدد بر همکاریهای مشترک در راستای حل و فصل بحرانهای منطقه ای ، بر استمرار این رایزنی ها تاکید نمودند.