فوری/

صدور حکم حبس 10 ساله برای 126 عضو اخوان المسلمین مصر

آفریقا و خاورمیانه

یک دادگاه مصری 126 عضو اخوان المسلمین را به اتهام دست داشتن در ناآرامیهای کفر شیخ حکم به 10 سال حبس محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز عربی در خبری فوری اعلام کرد: یک دادگاه مصری حکم 126 عضو  اخوان المسلمین به جرم دست داشتن در ناآرامیهای منطقه کفر الشیخ را اعلام کرد.

بنابراین گزارش، براساس حکم این دادگاه تمام 126 عضو اخوان المسلمین به گذراندن 10 سال حبس محکوم شده اند.

منابع مصری امروز از محاکمه شماری دیگر از رهبران و اعضای اخوان المسلمین به علت نقش آفرینی در ناآرامیهای دوران برکناری "محمد مرسی"خبر داده بودند.