آذین در تذکری شفاهی:

با تعطیلی دفتر پسته جایی برای رسیدگی به مشکلات این محصول نیست

مجلس

آب آشامیدنی رفسنجان کیفیت نابسامانی دارد و با توجه به آرسنیک و نیترات بالای آن لازم است که وزارت نیرو اقدام عاجل به عمل آورد.

نماینده مردم رفسنجان و انار در تذکری به وزیر جهاد کشاورزی به خاطر تعطیلی دفتر پسته به عنوان کالای ارزآور گفت: با توجه به اینکه در کل کشور 450 هزار هکتار باغ پسته داریم و بیش از 10 استان درگیر هستند جایی برای رسیدگی به مشکلات این محصول نیست در حالی که با وجود 32 هزار هکتار زمین زیر کشت چای در دو استان یک سازمان وجود دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین آذین در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در تذکر ی شفاهی به وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره برخی انتصابات در استان کرمان، گفت: بعضا افراد مسئله دار قرار است در ادارات این استان منصوب شوند که این به نفع کشور،‌مردم و دولت نیست که امیدواریم شایسته سالاری را در انتصابات مدنظر قرار دهند.

نماینده مردم رفسنجان و انار در تذکری به وزیر جهاد کشاورزی به خاطر تعطیلی دفتر پسته به عنوان کالای ارزآور گفت: با توجه به اینکه در کل کشور 450 هزار هکتار باغ پسته داریم و بیش از 10 استان درگیر هستند جایی برای رسیدگی به مشکلات این محصول نیست در حالی که با وجود 32 هزار هکتار زمین زیر کشت چای در دو استان یک سازمان وجود دارد.

وی در ادامه  به وزیر نیرو نسبت به تأمین آب سالم بهداشتی برای مردم رفسنجان و انار  تذکر داد و  افزود: آب آشامیدنی این منطقه کیفیت نابسامانی دارد و با توجه به آرسنیک و نیترات بالای آن لازم است که وزارت نیرو اقدام عاجل به عمل آورد.

این عضو کمیسیون اصل نودم مجلس در تذکری به وزیر جهاد کشاورزی درباره تخریب منابع طبیعی توسط سدهای رسوب گیر و آلایندگی هوا و خاک توسط صنایع ملی مس ایران گفت: متأسفانه خسارت وارده توسط صنایع ملی مس در محل‌های دیگری هزینه می شود از این رو لازم است این بودجه به همان منطقه برای جنگل کاری اختصاص یابد.

وی همچنین به وزیر کشور نسبت به ساماندهی افاغنه تذکر داد و  خاطرنشان کرد: با توجه به مسائل و مشکلات امنیتی عدیده ای که وجود دارد لازم است شورای عالی امنیت ملی و کمیسیون امنیت ملی مجلس در اولین جلسه راه کاری برای این موضوع بیندیشد.

کد N288400