ادعای سخنگوی شبه نظامیان اسلاویانسک

گارد ملی اوکراین 10سرباز را تیرباران کرد

کد N288308