تظاهرات ضد چینی در ویتنام به خشونت کشیده شد

آسیا اقیانوسیه

رسانه ها از حمله نیروهای پلیس ویتنام به شهر "هوشی مینه" و درگیری با معترضان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیودو در گزارشی از حمله نیروهای پلیس ویتنام به شهر "هوشی مینه" و درگیری با معترضان ناراضی از انتقال یک سکوی نفتی از سوی چین به 240 کیلومتری ویتنام در پی فرمان "نگوین تان دونگ" نخست وزیر این کشور برای سرکوب تظاهرات ضد چینی در ویتنام خبر داد.

در جریان درگیری نیروهای امنیتی ویتنام با تظاهرکنندگان ضد چینی همچنین شماری بازداشت شدند و پلیس به طور گسترده برای جلوگیری از تجمع معترضان تلاش کردند.

رویترز همچنین از خروج بیش از سه هزار تبعه چینی از این کشور در پی بروز خشونتهای مرگبار در ویتنام در اعتراض به استقرار سکوی نفتی یک میلیارد دلاری در بخشی از دریای چین جنوبی خبر داد.