ضرورت آمادگی بیشتر برای حضور فعال در شبکه های اجتماعی

سیاسی

اکنون که رئیس جمهور آشکارا به دفاع از حضور در شبکه های اجتماعی سخن گفتند، می توان مشی جدید را حرکت در مسیری تازه و برخلاف رویه هایی دانست که تاکنون اعمال می شده است. در شرایط تازه، بر همگان است تا خود را آماده ورود به عرصه های تازه ارتباطی کرده و با تمام توان و بهره گیری از امکانات و ظرفیت های موجود در اندیشه تأثیر گذاری بیشتر ایران اسلامی در فرهنگ جهانی باشند.

] MicrosoftInternetExplorer4 --]

 

کد N288265