موسوی در تذکری شفاهی مطرح کرد:

ضرورت تشکیل جلسه غیر علنی به منظور بررسی معضل بیکاری

مجلس

اخیراً یک مدیری در وزارت صنعت به راحتی 70 الی 80 نفر از جوانان را اخراج می‌کند و کسی جرات ندارد به وی حرفی بزند.

نماینده مردم اهواز گفت: امروزه مردم مشکل اشتغال دارند و لازم است به دلیل همین معضل مجلس در جلسه غیر علنی به مدت دو ساعت تصمیمات اساسی در این خصوص اخذ کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شکرخدا موسوی در نشست علنی امروز  مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با بیان اینکه در طول فعالیت مجلس نهم شاهد ضعف در بعضی تصمیمات هستیم، گفت: اخیراً یک مدیری در وزارت صنعت به راحتی 70 الی 80 نفر از جوانان را اخراج می‌کند و کسی جرات ندارد به وی حرفی بزند.

نماینده مردم اهواز ادامه داد: امروزه مردم مشکل اشتغال دارند و لازم است به دلیل همین معضل مجلس در جلسه غیر علنی به مدت دو ساعت تصمیمات اساسی در این خصوص اخذ کند.

کد N288227