در جلسه علنی مجلس صورت گرفت:

اصلاح قانون تعیین مناطق محدوده های حوزه های انتخابیه مجلس اعلام وصول شد

مجلس

اصلاح قانون تعیین مناطق محدوده‌های حوزه های انتخابیه مجلس مصوب 31 تیر 1366اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا منادی سفیدان در جلسه علنی امروز  مجلس شورای اسلامی  اعلام وصول اصلاح قانون تعیین مناطق محدوده‌های حوزه‌های انتخابیه مجلس مصوب 31 تیر ماه سال 1366 به مجلس را  قرائت کرد.

کد N288051