وزیر کشور:

تقویت ادارات با انگیزه و مؤثر در استان ها ضروری است

دولت

همه باید خود را در مقابل درگاه خداوند متعال، مردم، شهدا و گذشتگان مسئول بدانند و در راستای سالم سازی فضای سازمانی، با شناخت درست از جایگاه و وظیفه ای که بر عهده دارند اقدام نمایند.

وزیر کشور از مسئولان ادارات حراست استانداری ها خواست که تلاش نمایند تا اداراتی با انگیزه، هوشمند، قوی و مؤثر در استان ها فراهم آورند.

به گزارش ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور طی سخنانی در همایش مدیران کل حراست استانداری‌ها و سازمان‌های تابعه و مدیران حراست شهرداری‌های مراکز استان‌های کشور که در محل وزارت کشور برگزار شد، بر عملکرد و برنامه‌ریزی حراست دستگاه‌ها مبتنی بر سه اصل شرع، قانون و اخلاق تأکید کرد.

وزیر کشور در این همایش از مدیران کل حراست استانداری‌ها به عنوان مسئولین دستگاه‌های ناظر در استان‌ها نام برد و گفت: انتظار ما در حوزه مسئولیتی شما جدیت در نظارت و ارائه گزارش می‌باشد و دیگر اینکه در مسیر کار، برای اینکه بتوانید نظارت درستی بر سایر دستگاه‌ها داشته باشید وظایف خود را به نحو احسن انجام دهید.

رحمانی فضلی با اشاره به برخی نارضایتی‌ها در سیستم‌های اداری که موجب کندی برخی امور می‌گردد گفت: همه باید ضمن تقویت اخلاق و مدیریت، تجزیه و تحلیل دقیق، علت و چرایی مسائل مربوط به دستگاه‌ها را در راستای دستیابی به فضای اداری سالم، مؤثر و پیش برنده داشته باشیم.

وزیر کشور با اشاره به اهمیت نقش انگیزه در بهبود کارآمدی در سازمان‌ها گفت: مدیران کل حراست می توانند با حضور مؤثر و فعال خود انگیزه اداری را در سازمان ها تقویت کنند.

وی با اشاره به اهمیت و نقش " انگیزه ملی " و تأثیرگذاری قوی آن، " انگیزه توحیدی " را تنها انگیزه اصلی و نهایی دانست و گفت: همه باید خود را در مقابل درگاه خداوند متعال، مردم، شهدا و گذشتگان مسئول بدانند و در راستای سالم سازی فضای سازمانی، با شناخت درست از جایگاه و وظیفه ای که بر عهده دارند اقدام نمایند.

وی داشتن درک مناسب مسئولان حراست استانداری ها را از وظایف و مسئولیت های سلسله مدیریتی خویش در جهت حفظ آبرو و رعایت شأن کارکنان مجموعه ضروری و با اهمیت برشمرد.

وزیر کشورپیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات در دستگاه های اجرایی را از وظایف عمومی مسلمین برشمرد و گفت: ما موظف هستیم از باب امر به معروف و نهی از منکر نگذاریم فساد و انحراف در اخلاق، اعتقادات و وظایف جاریمان در دستگاه های اجرایی رخ دهد.

وی مدیران کل حراست را تضمین کننده امنیت دانست که می‌بایست در عین بودن، امنیت را در محیط کار ایجاد كند و افزود: اشراف اطلاعاتی در حراست مهم است ولیکن می‌بایست نسبت به آن مراقبت کرد تا امور در مسیر خود به درستی انجام پذیرد.

کد N287927