برگزاری پنجمین همایش تاریخ مجلس ایران در مجلس مشروطه

پنجمین همایش تاریخ مجلس ایران با نگاه به ساختار و رویکرد دوره‌های نوزده و بیسستم مجلس شورای ملی 30 اردیبهشت ماه در مجلس مشروطه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، پنجمین همایش تاریخ مجلس ایران در محورهای مجلس و دولت‌ها، مجلس و انتخابات، مجلس و مسائل فرهنگی و اجتماعی، مجلس و سیاست خارجی، مجلس و اقتصاد، مجلس و احزاب، مجلس و نظام قضائی، مجلس و مردم و مجلس و بحران‌های سیاسی برگزار می‌شود.

این همایش همچنین به بررسی مهمترین مصوبات مجلس شورای ملی در حوزه قانون آمار و سرشماری، قانون بانکداری، قانون منع کشت خشخاش و استعمال دخانیات و چندین قانون دیگر خواهد پرداخت.

انتهای پیام

کد N287822