نبیل العربی:

جهان در حل بحران سوریه شکست خورده است

سیاسی

کشورهای عربی و کشورهای عضو دائمی شورای امنیت به ویژه آمریکا و روسیه هیچ گونه موفقیتی در حل بحران سوریه نداشتند.

«نبیل العربی» دبیر کل اتحادیه عرب تاکید کرد که جهان در حل بحران سوریه شکست خورده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روزنامه الحیات، العربی گفت که سازمان ملل، اتحادیه عرب، دولت سوریه و مخالفان سوری به طور کامل در حل بحران سوریه شکست خورده‌اند.

وی افزود که  کشورهای عربی و کشورهای عضو دائمی شورای امنیت به ویژه آمریکا و روسیه هیچ گونه موفقیتی در حل بحران سوریه نداشتند.

دبیر کل اتحادیه عرب تاکید کرد که هر روز که در آن یک شهروند سوری چه از مخالفان چه از دولت سوریه کشته شود، تاکیدی بر ناکامی همگان است.

وی با راه حل نظامی بحران سوریه مخالفت کرد و گفت که راه حل بحران سوریه در دستان دو طرف درگیری است و باید در این کشور آتش‌بس برقرار شود زیرا همه نزاع‌های بین‌المللی با آتش‌بس و آغاز مذاکرات به پایان رسیده‌اند.

کد N287764