در گفتگو با مهر مطرح شد؛

فراکسیون اصولگریان با فهرست مستقل در انتخابات هیات رئیسه مجلس شرکت می کند

مجلس

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی از جلسات این فراکسیون برای حضور در انتخابات هیات رئیسه خبر داد و گفت: فراکسیون اصولگرایان برای همه سمت های هیات رئیسه بجز ریاست مجلس نامزد معرفی خواهد کرد و با فهرست مستقل وارد می شود.

محمد صالح جوکار در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: فراکسیون اصولگرایان برای بررسی نامزدها برای انتخابات هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی چندین جلسه برگزار کرده است و قطعا با فهرستی مستقل در انتخابات هیات رئیسه حضور خواهد یافت.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد : فراکسیون اصولگرایان برای ریاست مجلس نامزدی معرفی نمی کند اما برای بقیه پست های هیات رئیسه از میان اعضای فراکسیون نامزد معرفی خواهد کرد.

وی افزود: به نظر من دو فراکسیون اصولگرای مجلس باید برای انتخابات هیات رئیسه با هم رایزنی کنند، شاید نتوانند با فهرستی واحد در انتخابات شرکت کنند اما می توانند برای پست های کلیدی هیات رئیسه از نامزد های واحد حمایت کنند.

جوکار با بیان اینکه دو فراکسیون اصولگرای مجلس باید بر اساس مبانی مشترک خود تعامل کنند گفت:با تشکیل فراکسیون اعتدال یا حامیان دولت، آینده فراکسیون رهروان نامشخص خواهد بود زیرا این فراکسیون جدید از درون فراکسیون رهروان منشعب می شود.

به گزارش مهر تاکنون فراکسیون حامیان دولت و فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت هم اعلام کرده اند که با فهرست های مستقل در انتخابات هیات رئیسه شرکت می کنند.فراکسیون حامیان دولت اعلام کرده احتمالا برای ریاست مجلس هم نامزد معرفی می کند اما فراکسیون رهروان از ادامه ریاست لاریجانی بر مجلس شورای اسلامی حمایت خواهد کرد.