وزارت اطلاعات از انهدام یک تیم تروریستی وابسته به کومله خبر داد