موافقت مجلس برای اجرای آزمایشی طرح آئین دادرسی جرایم نیروهای مسلح به مدت سه سال

مجلس

محمد رضا خباز نماینده دولت در بیان دلایل مخالفت با این طرح گفت: این طرح مسیر قانونی را طی نکرده است و باید از قوه قضائیه به دولت ارائه شود.

نمایندگان با اجرای آزمایشی طرح آئین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیک به مدت سه سال موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا در نشست علنی امروز یکشنبه 138 نماینده به اجرای این طرح به مدت سه سال رای مثبت دادند.

گفتنی است دولت با اجرای این طرح مخالف بود. محمد رضا خباز نماینده دولت در بیان دلایل مخالفت با این طرح گفت: این طرح مسیر قانونی را طی نکرده است و باید از قوه قضائیه به دولت ارائه شود.

در ادامه سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس توضیح داد: در بررسی این طرح نظر دولت اعمال شده است و با تصویب آن آئین نامه دادرسی تکمیل می گردد.

کد N287420