به دلیل بار مالی/

طرح بیمه اجتماعی فراگیر از دستور کار مجلس خارج شد

مجلس

نمایندگان به دلیل نبود منبع مالی واقعی برای اجرای طرح بیمه اجتماعی فراگیر (همگانی) این طرح را از دستور کار صحن علنی مجلس خارج کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر با موافقت نمایندگان، گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره طرح بیمه اجتماعی فراگیر (همگانی) از دستور کار مجلس خارج شد.

نمایندگان با اخطار اصل 75 قانون اساسی موافقت کرده و بار مالی اجرای این طرح را بدون در نظر گرفتن منبع مشخص برای تامین آن علت خارج شدن این طرح از دستور کار مجلس عنوان کردند.

به گزارش مهر در حالی که در جریان این بررسی این طرح تنها یک موافق و یک مخالف رد این طرح صحبت کرده بودند محمدرضا کاتب در اخطار قانون اساسی گفت: در قانون هدفمندی امسال به جای اینکه 48 هزار میلیارد کسب درآمد از محل افزایش قیمت سوخت داشته باشیم، 38 هزار میلیارد درآمد کسب می کنیم که این رقم احکام قانونی را هم  پوشش نمی دهد. چه برسد به اینکه بخواهیم از آن برای بیمه فراگیر استفاه کنیم.

کاتب ادامه داد: وقتی یارانه افراد را به خودشان می دهیم با چه مجوزی می خواهیم از این سهم برداشت کرده و به بخش دیگری اختصاص دهیم.

علی لاریجانی در پاسخ به این اخطار گفت: کمیسیون بهداشت و درمان هم به خاطر بار مالی این طرح را رد کرد.

وی با بیان اینکه حداقل سهم دولت در این طرح بار مالی دارد افزود: اینکه گفته شده 50 درصد از اعتبار مورد نیاز را از محل ماده 7 قانون هدفمندی یارانه ها کسب کنیم پس 50 درصد باقی آن را باید از کجا تامین کرد.

لاریجانی ادامه داد: در حقیقت ما چیزی را بررسی می کنیم که منبع قانونی برای تامین بار مالی دارد.

به گزارش مهر این اخطار به رای نمایندگان گذاشته شد که با 112 رای موافق 46 رای مخالف و 14 رای ممتنع از 206 نماینده حاضر در صحن علنی از دستور کار صحن علنی خارج شد.