حاشیه های یک مراسم و توصیه رییس جمهور لبنان به جایگزینش برای همکاری با مقاومت

میشل سلیمان,سید حسن نصرالله

بیروت - ایرنا - « میشل سلیمان» رییس جمهوری لبنان در مراسمی که به بهانه آشتی نهایی مسیحیان و دروزیان لبنان روز گذشته در شهرک بریح در منطقه شوف پایتخت این کشور برگزار شد، از جایگزین خودخواست که با مقاومت و « سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله لبنان همکاری کند.

به گزارش ایرنا، سلیمان در این مراسم گفت که در 6 سال دوران ریاست جمهوری خود با همه کسانی که از لبنان دفاع کرده اند، همکاری کرده است، گفت که منظورم مقاومت و « سید حسن نصرالله» است.

وی از رییس جمهوری آینده لبنان هم خواست که این همکاری را در چارچوب برنامه راهبرد دفاعی ادامه دهد.

رییس جمهور لبنان در عین حال گفت که « لبنان یک کشور است باید یک ارتش داشته باشد و سلاح فقط در اختیار آن باشد تا بتواند در چارچوب راهبرد دفاع ملی از لبنان حمایت و دفاع کند.

سلیمان در این مراسم که با ابتکار « ولید جنبلاط» رییس حزب دروزی سوسیالیست ترقیخواه برگزار شد، به مراسمی برای خداحافظی او تبدیل شد.

وی گفت که با همه نخست وزیران سابق و کنونی و همچنین رییس مجلس و نمایندگان پارلمان همکاری خوبی داشته است.

میشل سلیمان تا 6 روز دیگر باید کاخ ریاست جمهوری (بعبدا) را ترک کند و قرار است یا به زادگاه خود شهرک عمشیت نقل مکان کند و یا در قصری که نزدیک بعبدا برای او آماده شده است، سکونت گزیند.

رییس جمهوری لبنان با درخواست از نمایندگان مجلس لبنان برای انتخاب رییس جمهوری جدید تا 25 ماه مه (4 خرداد) تاکید کیرد که آماده است با جایگزین خود همکاری کند.

** پیاده شدن سلیمان از کشتی سیاست

کاردینال « بشاره راعی » رهبرمسیحیان مارونی لبنان برای اینکه به همه شایعات در باره تمدید ریاست جمهوری لبنان خاتمه دهد ، خطاب به میشل سلیمان گفت که « شما بزودی از کشتی سیاست لبنان پیاده خواهید شد» و امیدواریم قبل از آن نمایندگان مجلس جایگزین شما را انتخاب کرده باشند.

وی در عین حال خواستار مصالحه گروه های سیاسی لبنانی و بویژه دو گروه 8 و 14 مارس شد.

** جنبلاط ، میشل عون را رییس جمهور لبنان خواند

ولید جنبلاط در شروع سخنرانی خود در این مراسم از ژنرال «میشل عون » به عنوان رییس جمهور لبنان یاد کرد که موجب تعجب و سرور حاضران شد و البته بعداز این اشتباه مورد تشویق شرکت کنندگان در مراسم قرار گرفت.

وی هنگامی که قصد داشت خطابه مکتوب خود در تمجید از میشل سلیمان را ایراد کند بجای نام او، نام ژنرال میشل عون را برد.

برخی حاضران این اقدام جنبلاط را « اشتباه عمدی» و نه « اشتباه سهوی» ارزیابی کردند.** اما تاثیر حزب الله بر لبنانی ها

خانم « الیس شبطینی » وزیر مهاجران در دولت لبنان هم در سخنرانی خود هنگامی که قصد داشت از شیخ « نعیم حسن» شیخ عقل طائفه دروزی لبنان نام ببرد بجای اسم او نام معاون دبیرکل حزب الله لبنان شیخ « نعیم قاسم» را بر زبان جاری کرد.

این مراسم بویژه اشتباهات جنبلاط و شبطینی و همچنین درخواست سلیمان از رییس جمهوری بعدی لبنان برای همکاری با مقاومت و سید حسن نصرالله مورد توجه محافل سیاسی ، خبری و مردمی لبنان قرار گرفته است.

خاورم ** 1324
کد N287266