طرح انتقال پایتخت برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها بازگشت

خارج شدن از دستور,انتقال پایتخت

تهران - ایرنا - طرح «انتقال پایتخت» امروز (یکشنبه) در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت اما به دلیل بار مالی برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور بازگشت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، رسیدگی به جزئیات طرح انتقال پایتخت در دستور کار جلسه علنی روز یکشنبه مجلس قرار داشت اما پس از ارایه گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، برخی نمایندگان با ارایه اخطار قانون اساسی، آن را مغایر با اصل 75 قانون اساسی دانستند.

محمدمهدی مفتح، محمد پورابراهیمی و احمد توکلی سه نماینده ای در اخطارهای جداگانه ای به استناد اصل 75 قانون اساسی اجرای این طرح را دارای بار مالی برای دولت دانستند.

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نیز این اخطار نمایندگان را وارد دانست و آن را به رای گذاشت و نمایندگان نیز با 129 رأی موافق، 25 رأی مخالف، 18 رای ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در مجلس اخطار را وارد دانستند.

رییس مجلس در باره مغایرت این طرح با اصل 75 قانون اساسی اظهار داشت: در جریان رسیدگی به کلیات این طرح،

آقای ابوترابی اعلام کرد که مشکل بار مالی ناشی از اجرای این طرح در آن لحاظ شده است ولی در شور دوم (رسیدگی به جزئیات) نیز باید بحث بار مالی در طرح انتقال پایتخت مورد بررسی قرار گیرد.

لاریجانی ادامه داد: من در جایی هم شنیدم که دولت مخالف طرح انتقال پایتخت نیست و اگر اینگونه است در جریان بررسی طرح در کمیسیون شوراها رسما و کتبا موافقت خود را اعلام کند تا موضوع و مشکل بار مالی حل شود.

در نهایت این طرح پس از موافقت نمایندگان با اخطار اصل 75 قانون اساسی به کمیسیون شوراها و امور داخلی برای بررسی بیشتر ارسال شد.

سیام (3) ** 9103 ** ل.اد ** 1418
کد N287218