مجلس نام طرح انتقال پایتخت را تغییر داد

سیاسی

با اعلام نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، طرح انتقال پایتخت به طرح بررسی ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و چگونگی انتقال پایتخت سیاسی و اداری تغییر کرد.

با اعلام نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، طرح انتقال پایتخت به طرح بررسی ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و چگونگی انتقال پایتخت سیاسی و اداری تغییر کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدجواد کولیوند ضمن توضیحاتی در خصوص طرح انتقال پایتخت و تغییر نام این طرح گفت: این طرح به طرح بررسی ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و چگونگی انتقال پایتخت سیاسی و اداری تغییر نام می‌یابد تا سوء تفاهم برای انتقال پایتخت به وجود نیاید.

وی ادامه داد: شورای ساماندهی مندرج در این طرح وظیفه انجام مسئولیتی که در عنوان طرح آمده است را بر عهده دارد.

انتهای پیام

کد N287095