پرونده بوکوحرام به شورای امنیت می رود

آفریقا و خاورمیانه

یک رسانه غربی از احتمال ارجاع پرونده گروه بوکوحرام به شورای امنیت سازمان ملل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز از احتمال ارجاع پرونده فعالیت گروه بوکوحرام به شورای امنیت سازمان ملل و اعمال تحریم ها علیه این گروه پس از موافقت نیجریه با پیش نویس قطعنامه علیه بوکوحرام خبر داد.

شورای امنیت در واکنش به ربوده شدن 250 دانش آموز دختر در 14 آوریل توسط گروه بوکوحرام با تاکید بر لزوم آزادی فوری این افراد، این گروه را به تحریم تهدید کرده بود.