شکوری راد:کسی که دردولت قبل 500 میلیون برای نشریه اش پول گرفته،درصف غوغاسالاران علیه دولت روحانی است

علی شکوری راد, دولت یازدهم

در دولت گذشته برای کسانی که رابطه خوبی با آن دولت داشتند سفره‌یی پهن بوده است اما این دولت با افرادی که بر سر کار آورده و انضباط مالی‌ای که برقرار کرده است باعث شده که این سفره برچیده شود...

علی شکوری راد نماینده مجلس ششم به اعتماد گفت:
*در دولت گذشته برای کسانی که رابطه خوبی با آن دولت داشتند سفره‌یی پهن بوده است اما این دولت با افرادی که بر سر کار آورده و انضباط مالی‌ای که برقرار کرده است باعث شده که این سفره برچیده شود و طبیعتا برخی افراد از این شرایط ناراضی هستند و نارضایتی‌شان را به این شکل بروز می‌دهند. از مجموعه اقداماتی هم که می‌کنند، می‌توان پی برد که یک هسته یا کمیته‌یی در حال سازماندهی و اجرای برنامه‌هایی برای بحران‌سازی علیه دولت و مشغول کردن دولت به امور جزیی است تا نتواند به کارهای اصلی برسد.

* هدف انتقاد اگر بیان یک عیب یا نقص باشد و حسن‌نیت همراه آن باشد و از دولت بخواهند که آن نقص را برطرف کند که نعمت است و اگر همراه با حسن‌نیت نباشد و بخواهند که دولت را به لحاظ سیاسی تخطئه و منکوب کنند باز می‌تواند قابل تحمل و یا قبول باشد اما از رفتارهای مخالفان این‌گونه برمی‌آید که آنان قصد دارند دولت را فلج کنند و یا به مسیری بکشانند که خودشان می‌خواهند و هدفشان صرفا حفظ منافع خودشان است. هیچ نیت درستی در کارشان دیده نمی‌شود.


*به نظر من دولت باید در برابر افراطیون پرهیاهو محکم باشد. اتفاقا شخص رییس‌جمهور در مقابل آنان منفعل نشده و خوب عمل کرده است. او در سخنانش جواب بحران‌سازان را داده و تلاش کرده است که آنان را ناکام بگذارد. در این مسیر برخی از وزرا رییس‌جمهور را همراهی کرده‌اند اما ظاهرا برخی دیگر از وزرا در این مورد منفعل عمل کرده‌اند. این در حالی است که این بخش از وزرا هم باید با مخالفان جوساز دولت برخورد متناسب کنند.

*در دولت گذشته در غالب دستگاه‌ها نابسامانی‌های مالی زیادی وجود داشته و روند کارها نادرست بوده است. در برخی از دستگاه‌ها فسادهای بزرگی وجود داشته است که اگر شمه‌یی از آنان از سوی وزرا بازگو شود پاسخ بسیاری از مدعیان داده می‌شود. در حال حاضر این سوال مطرح است که چرا برخی از وزرا به جای افشا کردن چهره‌هایی که غرض‌ورزانه به دولت حمله می‌کنند در حال مماشات کردن با آنها هستند؟ بدون شک افرادی که این روزها بیشتر از سایرین سر و صدا می‌کنند منافع‌شان بیشتر به خطر افتاده است.

  *در دوره گذشته فردی که از یکی از سازمان‌های فرهنگی 500 میلیون تومان، برای ترویج اسلام در نشریه خود پول گرفته و هیچ حساب و کتاب پس نداده است حالا در صف اول غوغاسالاران قرار دارد. وزیر مربوطه باید بررسی کند که این پول چگونه خرج شده است؟ افرادی که این روزها دلواپس هستند و ادعای نگرانی برای عزت کشور می‌کنند با رفتارهای خودشان بیشترین لطمه را به عزت کشور و آبروی اسلام زده‌اند. بدون شک دولت می‌تواند این مسائل را مطرح کند تا مدعیان زیاده‌خواه را بر سر جای خود بنشاند. اما دولتیان در این مورد اغلب سکوت کرده و نجابت به خرج داده‌اند.

*من خبر دارم که یک فرد یا شرکت در دولت گذشته برای وارد کردن یک میلیون و 800 هزار تن گندم، از دولت گذشته ارز دولتی گرفته اما حتی یک کیلو گندم هم وارد نکرده است.

کد N286867