نامزد انتخابات ریاست جمهوری اوکراین خواستار آغاز جنگ پارتیزانی در کریمه شد

جنگ پارتیزانی,کریمه

مسکو- ایرنا - دمیتری یارش رهبر جنبش تندروی ˈجناح راستˈ و نامزد انتخابات ریاست جمهوری اوکراین خواستار آغاز جنگ پارتیزانی در شبه جزیره کریمه شد.

به گزارش ایرنا به نقل از ریانووستی، یارش روزشنبه دریک مناظره تلویزیونی درکانال اول تلویزیونی اوکراین گفت : منطقه کریمه به اوکراین تعلق داشته و سرزمین اوکراینی باقی می ماند.

وی افزود: برای بازگرداندن این منطقه به اوکراین باید در آن جنگ پارتیزانی راه انداخت و در این جنگ می توان از عامل تاتارهای کریمه استفاده کرد.

یارش درپاسخ به سوالی درمورد شیوه موثر برای حل مناقشه درمناطق شرق وجنوب اوکراین گفت : باید بجای حملات نظامی به این مناطق، رهبران شبه نظامیان را از میان برداشت.

وی افزود: آنها را باید کشت.

رهبر جناح راست وعده داد درصورت پیروزی درانتخابات ریاست جمهوری، سران معترضان به حکومت سابق اوکراین (دولت یانوکوویچ) را در مناصب عالی دولتی بگمارد.

یارش همچنین گفت که به هر قیمتی باید از برقراری دولت فدرالی در اوکراین جلوگیری کرد زیرا برقراری چنین دولتی منجر به نابودی اوکراین به عنوان یک کشور واحد خواهد شد.

انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری اوکراین روز 25 ماه می برگزار خواهد شد.

شبه جزیره کریمه روز 19 ماه مارس پس از برگزاری همه پرسی که در آن اکثریت ساکنان آن به جدایی از اوکراین رای دادند با امضای قراردادی ضمیمه روسیه شد.

اروپام/2242**518**536
کد N286830