رئیس کمیته انتخابات مصر:

رای گیری مصری های مقیم خارج تمدید شد

آفریقا و خاورمیانه

رئیس کمیته عالی انتخابات ریاست جمهوری مصر از تمدید مهلت رای گیری مصری های مقیم خارج تا روز دوشنبه هفته جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، عبدالعزیز سلمان رئیس کمیته عالی انتخابات مصر اعلام کرد: مدت رای گیری از مصری های مقیم خارج یک روز دیگر تمدید شده است.

وی افزود: رای گیری از مصری های مقیم خارج روز دوشنبه به پایان می رسد و به جای چهار روز به پنج روز تمدید شده است.

وی تاکید کرد: میزان مشارکت مصری های مقیم خارج به 210 هزار رای دهنده افزایش یافته است که رقم قابل توجه و بی سابقه ای محسوب می شود.