رهبر مسیحیان مارونی لبنان خواستار مصالحه گروه های 8 و 14 مارس شد

کاردینال راعی,انتخاب رییس جمهوری

بیروت – ایرنا – کاردینال« بشاره راعی» رهبر مسیحیان مارونی لبنان با تاکید به اینکه رییس جمهوری آینده لبنان باید دارای صلاحیت و اعتبار باشد و بتواند با قدرت همگرایی همه گروه ها را دور هم جمع کند، خواستار مصالحه گروه های 8 و 14 مارس شد.

به گزارش ایرنا، کاردینال راعی که روز شنبه در مراسمی در شهرک بریح در منطقه شوف پایتخت لبنان سخن می گفت، خواستار مصالحه گروه های 8 و 14 مارس شد و خاطرنشان کرد که رییس جمهوری آینده باید بتواند با همکاری همه طرف ها در داخل و خارح لبنان این مصالحه را محقق کند.

گروه 8 مارس در لبنان متشکل از حزب الله و همپیمانان سیاسی آن و گروه 14 مارس شامل حزب جریان المستقبل به ریاست « سعدحریری» و شرکای سیاسی آن از جمله دو حزب الکتائب و نیروهای لبنانی به ریاست « امین الجمیل » و « سمیرجعجع» است.

از همپیمانان حزب الله در گروه 8 مارس ، حزب جریان آزاد ملی به ریاست ژنرال « میشل عون » است.

وی افزود: رییس جمهوری آینده لبنان باید بتواند با توانایی ، سیاست، صبر و حکمت خود روند مصالحه واقعی و گفت وگوها را در لبنان که به اختلافات ، دشمنی ها و جنگ منافع شخصی که خطرناک تر از جنگ مسلحانه است، پایان می دهد، پیگیری کند.

رهبر مسیحیان مارونی لبنان با بیان اینکه رییس جمهوری آینده لبنان باید بتواند براساس حقیقت ، عدالت و انصاف رفتار منطبق با قانون اساسی و میثاق ملی لبنان عمل کند، از نمایندگان مجلس لبنان خواست که در مهلت قانونی 25 ماه مه ( 4 خرداد ماه) رییس جمهوری جدید لبنان را انتخاب کنند.

بشاره راعی گفت : ما فقط 7 روز دیگر تا پایان مهلت قانونی انتخاب رییس جمهوری وقت داریم و از نمایندگان انتظار داریم به وظیفه ملی خود عمل کنند.

وی خطاب به « میشل سلیمان » رییس جمهوری کنونی لبنان هم که در این مراسم حاضر بود، گفت : بزودی( 6 روز دیگر) از کشتی ملی پیاده می شوید و باید آن را تحویل شخص دیگری دهید و این نمایندگان مجلس هستند که باید تا این تاریخ رییس جمهوری جدید را انتخاب کرده باشند.

رهبر مسیحیان مارونی لبنان بار دیگربر ضرورت مصالحه بین همه گروه های سیاسی لبنانی بویژه دو گروه عمده 8 و 14 مارس تاکید کرد و آن را یک ماموریت اساسی رییس جمهوری آینده لبنان خواند.

خاورم ** 1324
کد N286671