مجارستان خواستار اعطای حق خودمختاری به مجارهای اوکراین شد

اوکراین,اقلیت مجارها

تهران - ایرنا - ˈویکتور اوربانˈ نخست وزیر مجارستان بار دیگر خواستار اعطای حق خودمختاری به مجارهای ساکن در اوکراین شد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، پیشتر نیز سخنان وی در همین زمینه سبب واکنش شدیدی در عرصه دیپلماتیک شد.

اوربان اظهار داشت: اوکراین در صورت اعطا نکردن حق اقلیت هایش از جمله مجارها، نمی تواند یک کشور باثبات و دمکراتیک باشد.

وی افزود: این حق شامل حق شهروندی دوگانه، حقوق مشترک و خودمختاری است.

اوربان که ماه گذشته دوباره به عنوان نخست وزیر مجارستان انتخاب شد، بار دیگر بر درخواست خودمختاری برای حدود 200 هزار اقلیت مجار در غرب اوکراین تاکید کرد.

سخنان پیشین وی در همین زمینه، اوکراین را بر آن داشت تا سفیر مجارستان در کی یف را برای توضیح فراخواند و همچنین انتقاداتی را از طرف لهستان که متحد مجارستان در گروه کشورهای اروپای مرکزی است، به همراه داشت.

در همین حال، ˈیانوس مارتونیˈ وزیر امور خارجه مجارستان هفته گذشته در تلاش برای کاستن از شدت تنش دیپلماتیک گفت که کشورش که عضو اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است، برای اقلیت مجارهای اوکراین خودمختاری ارضی نمی خواهد.

بسیاری از مردم مجارستان در حال حاضر معاهده ˈتریانونˈ را که در سال 1920 منعقد شد، به عنوان یک تراژدی ملی تلقی می کنند، زیرا به موجب این معاهده دو سوم از قلمروی این کشور از دست رفت و میلیون ها اقلیت مجار را در سرزمین هایی که اکنون رومانی، اسلواکی، اوکراین و صربستان است، برجای گذاشت.

براساس این گزارش، دولت اوربان بلافاصله پس از به قدرت رسیدن در سال 2010 ، به اقلیت مجارها در کشورهای همسایه حق شهروندی داد تا حس مخدوش شده غرور ملی شان را احیا کند.

اوربان همچنین گفت که مجارستان در کنار اوکراین در اختلافاتش با روسیه قرار دارد.

وی یادآورشد که اوکراین تازه ای در حال شکل گیری است و تصمیمات مهمی پس از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور اتخاذ می شود که این به منزله رسیدن زمان ˈابراز سطح توقعاتˈ برای مجارستان است.

وی با یادآوری اینکه خودمختاری می تواند به اشکال بسیاری باشد، از پرداختن به جزئیات در این زمینه خوداری کرد و ادامه داد:خود مجارهای هستند که تصمیم بگیرند چه نوع خودمختاری، برایشان بهترین است.

مترجمام**9109**1010
کد N286599