تایمز انگلیس:

گروههای مسلح در سوریه غارتگر و مافیایی هستند

آفریقا و خاورمیانه

یک رسانه انگلیسی از ماهیت گروههای مسلح در سوریه پرده برداشت و آنها را شبیه باندهای مافیایی توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، یک رسانه انگلیسی به نقل از آنتونی لوید و ژاک هیل دو روزنامه نگار این کشور که از سوی گروه های مسلح در سوریه ربوده شده اند از ماهیت تروریستها پرده برداشت.

روزنامه تایمز لندن به نقل از این دو روزنامه نگار از ربوده شدن این دو از سوی گروههای مسلح و غارت همه پول و اموال آنها و ضرب و شتم شدیدشان خبر داد.

این دو روزنامه نگار تاکید کردند: این گروهها بیشتر شبیه به باندهای مافیایی هستند.آنها ما را مورد ضرب و شتم قرار می دادند.مردم سوریه خواستار امنیت هستند

این رسانه انگلیسی آورده است: سوریه یکی از خطرناکترین مناطق برای روزنامه نگاران است به طوری که تاکنون بیش از 60 خبرنگار و روزنامه نگار در این کشور  کشته شده اند.