وزیرامورخارجه یونان برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور را رد کرد

یونان

آتن- ایرنا- ˈ اونگلوس ونیزلوسˈ وزیرخارجه و معاون نخست وزیر یونان در مصاحبه با رادیو خصوصیˈ الفایˈ، احتمال برگزار انتخابات عمومی زودهنگام درکشورش را رد کرد و گفت: درحال حاضر انجام چنین انتخاباتی در یونان مطرح نیست.

رسانه های خبری یونان طی چند روز گذشته به نقل ازوزیر امورخارجه یونان،نوشته بودند: چنانچه حزب ˈ الیاˈ تحت رهبری وی در انتخابات روز یکشنبه ( فردا) شوراهای شهر و روستا ، کمتراز 10 درصد کل آرا را بدست آورد ، باˈ کارلوس پاپولیاسˈ رییس جمهوری دیدارخواهد کرد.

این منابع می نویسند: اظهارات وزیر امورخارجه و معاون نخست وزیر یونان که دولت ائتلافی راستگرای دمکراسی نوین ازحمایت حزبش برخوردار است ، به معنای احتمال خروج وی از ترکیب دولت ائتلافی بوده و برگزاری انتخابات زودهنگام عمومی را در یونان تقویت کرده است.

وزیر امورخارجه یونان گفت: حزب وی و اعضایش برای برون رفت کشور از بحران مالی تمام تلاش های خود را به کار گرفته و به همین دلیل کشوردرآستانه خروج ازبحران مالی قرار دارد، بنابراین از مردم انتظار می رود که فردا یکشنبه از حزب ˈ الیاˈ درانتخابات شوراهای شهر و روستا، ،استانداران، فرمانداران حمایت کنند.

انتخابات سراسری عمومی برای تعیین 325 شهردار، فرماندار و اعضای شوراهای شهر و روستا و نیز تعیین 13 استاندار فردا ( یکشنبه) در یونان برگزار خواهد شد و هفته آینده نیز مردم یونان نمایندگان این کشور در پارلمان اروپا را تعیین می کنند.

اروپام**2170 **
کد N286545