نخستین اظهارات نوه امام (ره) بعد از وقایع بروجرد: سلام به مردم بروجرد برسانید/ عموم مردم ایران قدرشناس و احترام گذار امام هستند

کد N286140