در آخرین جلسه شورای سازندگی؛

جهانگیری رییس شورای مرکزی کارگزاران/کرباسچی دبیرکل

جلسه شورای مرکزی

تهران- ایرنا- در آخرین جلسه شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی «اسحاق جهانگیری» به عنوان رییس شورای مرکزی حزب انتخاب شد و «غلامحسینی کرباسچی» به عنوان دبیر کل حزب باقی ماند.

به گزارش ایرنا از هفته نامه صدا، در آخرین جلسه شورای مرکزی حزب کارگزاران غلامحسین کرباسچی با رای اعضا دبیر کل و سعید لیلاز به عنوان قائم مقام انتخاب شدند.

حزب کارگزاران سازندگی که دوره جدید فعالیت های خود را آغاز کرده در ماه گذشته جلسات و نشست های خود را دنبال کرده است.

این شورا در دوره جدید فعالیت اولین جلسه را با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار کرد و جلسه دوم نیز در حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی برگزار شد.

در جلسه اخیر اسحاق جهانگیری به عنوان رئیس شورای مرکزی حزب انتخاب شد و بنابر تصمیم گیری ارکان حزب، رئیس شورای مرکزی در نقش رئیس پارلمان وظیفه آن را دارد که حکم دبیر کل را امضا و منتخب اعضا را تعیین کنند.

از آنجا که اسحاق جهانگیری در حال حاضر در دولت دکتر حسن روحانی در معاونت اول مشغول به فعالیت است و ممکن است نتواند در برخی جلسات حزب شرکت کند، اعضای شورای مرکزی محسن هاشمی بهرمانی را به عنوان نایب رئیس انتخاب کردند.

انتخاب غلامحسین کرباسچی در حالی انجام گرفت که فرد دیگری نامزد دبیر کلی حزب کارگزاران نبود؛ سعید لیلاز نیز با پیشنهاد دبیر کل و تایید شورای مرکزی به عنوان قائم مقام دبیر کل و سید افضل موسوی به عنوان خزانه دار حزب انتخاب شدند؛ البته یدالله طاهرنژاد و فرزام ترکان به عنوان منشی های هیئت رئیسه انتخاب شدند.

حزب کارگزاران سازندگی قرار است این هفته جلسه استانی خود را برگزار کند؛ همچنین قرار است تا یک ماه آینده یک گردهم آیی سیاسی هم برگزار کند.

تشکیل کانون های حزبی نیز از جمله برنامه های این حزب است که آن مقدمه ای برای برگزاری کنگره در ماه های آتی است.

اعضای حزب بر ضرورت راه اندازی روزنامه نیز تاکید کردند و قرار شد در این باره تصمیم گرفته شود؛ قرار است جلسات حزب هر دو هفته یک بار برگزار شود.

سیام**7261
کد N286117