دبیرکل سازمان ملل قطع آب شهر حلب توسط تروریست ها را محکوم کرد

قطع آب حلب سوریه تروریسم,خبرگزاری فرانسه

تهران- ایرنا- دبیرکل سازمان ملل اقدام تروریست های جبهه النصره را درخصوص قطع جریان آب در ˈحلبˈ بزرگترین شهر شمال سوریه، محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، ˈبان کی مونˈ دیروز(جمعه) با انتشار بیانیه ای افزود: جلوگیری از دستیابی مردم به آب آشامیدنی به مثابه محروم کردن آنها از یکی از حقوق اساسی بشر است.

وی از کشورهای عضو سازمان ملل و تمامی کسانی که بر طرف های درگیر در سوریه نفوذ دارند، خواست که مسوولیت های آنها را یادآوری کنند.

تروریست های جبهه النصره در تازه ترین جنایت غیرانسانی خود، افزون بر یک هفته قبل ایستگاه اصلی پمپاژ آب در حلب را از کار انداخته اند و جریان آب مصرفی ساکنان شهر را قطع کرده اند.

مترجمام** 1453** 1337
کد N285984