روحانی به آمریکای لاتین می رود

دولت

رئیس جمهور کشورمان برای دیدار از بولیوی عازم آمریکای لاتین می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان تیرماه به منظور شرکت در اجلاس گروه 77 به بولیوی سفر خواهد کرد.

بنابراین گزارش؛ "اوو مورالس" رئیس جمهور بولیوی در دیدار  مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه که پیش از این به بولیوی سفر کرده بود از رییس جمهورى اسلامى ایران براى شرکت در اجلاس گروه 77 که در لاپاز برگزار خواهد شد، دعوت کرده بود.

به گزارش مهر، گروه 77 بزرگترین سازمان بین دولتی کشورهای درحال توسعه در سازمان ملل است.

ریاست گروه77، عالی‌ترین ارگان سیاسی در ساختار سازمانی این گروه محسوب می‌شود و انتخاب آن بر اساس اصل گردشی بین منطقه آفریقا‍، آسیا، آمریکای لاتین انجام می‌گیرد.

دوره ریاست در گروه 77 یک‌ساله است و رییس گروه فردی است که به عنوان سخنگوی گروه عمل کرده و اقدام‌های این گروه را در بخش‌های گوناگون هماهنگ می‌کند.

این گروه در ژوئن سال 1964 با امضای بیانیه مشترک هفتاد و هفت کشور در حال توسعه، در خاتمه اولین نشست کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ( آنکتاد) در ژنو تاسیس شد.

نخستین اجلاس سطح وزیران این نهاد از دهم تا 25 اکتبر سال 1967 در الجزیره پایتخت الجزایر برگزار شد و منشور آن نیز در همین اجلاس تدوین شد.

اگر چه اعضای گروه 77 به 130 کشور افزایش یافته است با این حال نام اولیه به دلیل اهمیت تاریخی آن حفظ شده است.

جمهوری اسلامی ایران از زمان تاسیس گروه 77 برای اولین بار در روز چهارشنبه ششم بهمن 1389 ریاست این گروه را در وین احراز کرد.