دونتسک برای خود نخست وزیر تعیین کرد

واحد مرکزی خبر نوشت:

جمهوری دونتسک که از اوکراین اعلام استقلال کرده الکساندر بارودای را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد.
به گزارش شبکه تلویزیونی روسیا الیوم، دفتر مطبوعاتی جمهوری مردمی دونتسک اعلام کرد الکساندر بارودای بیشترین رای را برای نخست وزیری در سومین رای گیری مجلس اعلای این جمهوری به دست آورد.
سه معاون برای نخست وزیر دونتسک و نوزده وزیر برای کابینه او انتخاب شدند. قرار است بقیه اعضای دولت دونتسک که بیست و هفت وزیر دارد در جلسه روز دوشنبه مجلس اعلای این جمهوری انتخاب شوند.
از سوی دیگر دادستانی کی یف دو جمهوری دونتسک و لوگانسک را دو سازمان تروریستی اعلام کرد که وابسته به خارج هستند.

49261

کد N285873