واکنش آمریکا و انگلیس به نتایج انتخابات هند/وعده"نارندرا مودی"برای بهبود اوضاع اقتصادی