آمریکا: موشکها باید در گفتگوها بررسی شود

موشک

سخنگوی کاخ سفید مدعی شد موضوع موشک های بالستیک ایران باید براساس طرح اقدام مشترک،در گفتگوهای ایران با پنج بعلاوه یک بررسی شود. 
 

به گزارش آفتاب به نقل از واحد مرکزی خبر ،جی کارنی در نشستی خبری گفت: ما معتقدیم همه مسائلی که مایه نگرانی هستند،در گفتگوهای پنج بعلاوه یک روی میز هستند تا به یک توافق جامع دست یابیم .کارنی افزود در این گفتگوها همچنین باید قطعنامه های شورای امنیت بررسی شود که ازجمله آن، بندهای مربوط به موشکهای بالستیکی است .از این رو موشک های بالیستیک نیز بخشی از این گفتگوهاست و باید بررسی شود.
کد N285557