به همراه 35 عضو دیگر اخوان؛

مرسی برای پاسخگویی به اتهام جاسوسی بزرگ وارد آکادمی پلیس قاهره شد

آفریقا و خاورمیانه

محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر برای پاسخگویی به اتهاماتش در موضوع جاسوسی وارد آکادمی پلیس قاهره شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، "محمد مرسی" رئیس جمهور برکنار شده مصر ساعتی پیش برای پاسخگویی به اتهاماتش در موضوع جاسوسی وارد آکادمی پلیس قاهره شد.

بنابراین گزارش، محمد مرسی با یک فروند بالگرد به مقر آکادمی پلیس انتقال داده شده تا در این جلسه به همراه 35 متهم دیگر از رهبران و اعضای اخوان المسلمین به اتهام "جاسوسی بزرگ" محاکمه شوند.

این جلسه کاملا به صورت محرمانه برگزار می شود و هیچ رسانه ای اجازه حضور در صحن دادگاه را ندارد.