تصویر و خبر/

بارگاه اویس قرنی صحابه پیامبر اسلام (ص) قبل و پس از حمله تکفیریها