واشنگتن: برنامه‌ موشکی‌ تهران‌ روی‌ میز مذاکره

مذاکرات هسته ای, برنامه موشکی ایران

وب‌ سایت رسمی وزارت خارجه آمریکا مشروح نشست توجیهی مقام بلند پایه آمریکا با خبرنگاران را منتشر کرده است.

تسنیم: یک مقام ارشد آمریکا که در مذاکرات وین حاضر بود در نشست توجیهی با خبرنگاران در پاسخ به سوال یک خبرنگار که پرسیده بود آیا در مذاکرات، علی‌رغم تأکید مقامات تهران درباره قابل مذاکره نبودن توانمندی‌های دفاعی این کشور درباره برنامه موشکی هم بحث می‌شود گفت: «تمام موضوعات روی میز مذاکره است.».
کد N285155