احتمال برگزاری دور بعدی مذاکرات ایران با 1+5 در اواخر خرداد

ایران در جهان

یک رسانه روسی از احتمال برگزاری دور بعدی مذاکرات ایران با گروه 1+5 در اواخر خرداد خبر داد.


به گزارش خبرگزاری مهر، ایتارتاس از احتمال برگزاری دور بعدی مذاکرات ایران با گروه 1+5 در روزهای 16 تا 19 ژوئن(26 تا 29 خرداد) پس از پایان سه روز مذاکرات تهران و غرب در شهر وین خبر داد.
 
مذاکرات وین که با هدف گفتگو درباره مفاد پیش نویس توافق نهایی آغاز شد، بدون تعیین زمان دقیق دور بعدی مذاکرات پایان یافت و آخرین گزارشها حکایت از وجود اختلاف درباره شمار سانتریفیوژها میان طرفین دارد.