یک مقام وزارت خارجه فرانسه به ایران سفر کرد

سیاست خارجی

مدیر خاورمیانه وزارت امور خارجه فرانسه برای دیدار با مقامات ایرانی به تهران سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ژان فرانسوا ژیرو مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت امور خارجه فرانسه به تهران سفر کرد.

وی در این سفر با مقامات سیاسی ایران دیدار کرد.