سرپرست نمایندگی دائم ایران در نیویورک:

سند اجلاس وزرای خارجه جنبش عدم تعهد نهایی شد

سیاست خارجی

آخرين جلسه سفراي عضو جنبش عدم تعهد به ریاست کشورمان قبل از برگزاری اجلاس وزرای خارجه كشورهاي عضو در الجزيره برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دهقانی سفیر و سرپرست نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در نیویورک و رئیس دفتر هماهنگ کننده جنبش عدم تعهد روز گذشته پس از برگزاری آخرین جلسه هماهنگی سفرای کشورهای عضو جنبش عدم تعهد اظهار داشت : آخرين جلسه سفراي عضو جنبش عدم تعهد به ریاست کشورمان قبل از برگزاری اجلاس وزرای خارجه كشورهاي عضو در الجزيره برگزار شد.

در اين جلسه سند هزار بندي مربوطه را كه طي دو ماه گذشته طی جلسات متعدد در دفتر نمايندگي جمهوری اسلامی ايران و با حضور نمایندگان کشورهای عضو جنبش مورد بازبینی واقع شده بود، نهایی کرديم و موفق شدیم در جلسه امروز تمامي بندهاي سند را نهايي نموده و آنرا براي تصويب نهايي در اجلاس وزرا در الجزيره ارسال نمائیم.

دهقانی افزود علاوه بر تنظيم سند هزار بندي كه وقت بسياري نيز گرفت ، راجع به مسائل ديگري از جمله چگونگي برگزاري اجلاس الجزيره بحث شد. از جمله دیگر مباحث مورد بحث چگونگي وضعيت رياست دو كميته سياسي و اقتصادي بود و كشورهايي كه مي‌بايست براي رياست دو كميته تعيين شوند که همگی به تفصیل مورد بحث و بررسي قرار گرفتند. وی گفت تنها مساله ای كه هنوز نهايي نشده رياست كميته سياسي است كه فعلا دو كشور نامزد رياست مي‌باشند. يكي از قاره آفريقا و ديگري از قاره آمريكاي لاتين لذا مقرر شد تا با هر دو نامزد پست ریاست کمیته گفتگوهايي صورت بگيرد تا يكي از آنها متقاعد به انصراف شود. بنابراين مي‌توان گفت كه مسئله‌اي كه هنوز در اين رابطه لاينحل باقيمانده، مشخص شدن رياست كميته سياسي است.
 

سفیر کشورمان همچنین اظهار داشت : هدف نهضت عدم تعهد همواره اتخاذ تصمیم بر اساس اصل اجماع بوده و تاکنون نیز این جنبش تصميمات خود را بر این اساس و با نظر اجماعی تمام 120 عضو گرفته است. البته در برخي موارد نيز اتفاق افتاده كه برخي از اعضاء مواضعي عليه اعضاء ديگر ارائه مي‌كنند كه خود اين امر وضعيت را براي نهايي كردن مسائل و موضوعات پيچيده و دشوار خواهد ساخت.

سفیر کشورمان در سازمان ملل در خصوص نقش دیگر عدم تعهد در هماهنگ نمودن این نهضت اظهار داشت که نقش رئیس عدم تعهد هماهنگ نمودن مواضع کشورهای عضو در خصوص موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، محیط زیستی، تروریسم و حقوق بشری و نظایر آن می باشد. معمولا جایگاه ریاست به کشوری واگذار می شود که ظرفیت و توانایی هماهنگ نمودن 120 کشور عضو نهضت را در این زمینه ها داشته باشد. این کشورها با اعتماد به جمهوری اسلامی ایران و شناسایی این ظرفیت در کشورمان مسئولیت خطیر ریاست جنبش عدم تعهد را به ما واگذار کردند که خوشبختانه تا کنون بنا به تائید اعضا به بهترین نحو ممکن انجام گرفته است.

وی در پایان افزود اين امر دستاوردي مهم  براي کشورمان محسوب می گردد که قطعا تداوم چنين روندي از سوي ايران در طول دوران رياست خود در عدم تعهد جايگاه سياسي ايران را در نظام بين الملل ارتقاء خواهد داد.