ستاد گارد ملی اوکراین در دونستک بدست جدایی طلبان سقوط کرد

اوکراین,خبرگزاری فرانسه

تهران - خبرگزاری فرانسه از ˈ دونستکˈ در شرق اوکراین گزارش داد که جدایی طلبان هوادار روسیه موفق شدند شامگاه جمعه ستاد گارد ملی اوکراین را که یکی از کانون های شورش علیه کی یف در این شهر بود، به تصرف خود درآورند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فرانسه از محل درگیری ها، مردان مسلح به همراه نشان های ˈ سنت جرجˈ جمعه شب گذشته وارد ستاد نیروهای ویژه وزارت کشور اوکراین در دونستک شدند

یکی از مردان مسلح هوادار روسیه در این باره به خبرنگار خبرگزاری فرانسه گفت: ما این مرکز را به کنترل خود درآوردیم.

بنابر این گزارش، ظاهرا مقاومتی برای تصرف این مرکز نظامی از سوی نیروهای اوکراینی صورت نگرفته است، زیرا به گفته یک منبع خبری اوکراینی به نقل از مقامات وزارت کشور اعلام کرد که نیروهای گارد ملی زیر نگاه جدایی طلبان محل را ترک می کردند.

جدایی طلبان دونتسک و لوهانسک ، کنترل مناطق خود را از زمان پایان همه پرسی 11 می با هدف جدایی از اوکراین که جامعه بین المللی آن را غیرقانونی دانسته است در اختیار دارند.

کی یف عملیاتی نظامی را تقریبا از یک ماه پیش برای کنترل مناطق جدایی طلب طرفدار روس آغاز کرده است.

این عملیات که 13 آوریل آغاز شده است اهداف مشخصی مانند خلع سلاح گروههای جدایی طلب طرفدار روسیه و آزاد سازی ساختمانهای اشغالی (شهرداریها ، مقرهای اداره منطقه ای ، مقرهای پلیس و دستگاه اطلاعات) و تثبیت قدرت کیف در مناطق دونتسک و لوهانسک نزدیک مرز روسیه دارد.

این مناطق حدود هفت میلیون نفرجمعیت دارند.

مترجمام**1502**1552
کد N284735